ZAŽÁDAT O PŮJČKU

Chcete si pojistit slušný pohřeb?

Babička si svého času sjednala pojištění vlastního pohřbu. V průběhu svého aktivního věku určenou maximální dobu splácela pravidelné splátky pojistného a posledních deset let svého života měla pojistku nachystanou po ruce, aby ji nikdo nemusel dlouho hledat. Po její smrti zřejmě pojišťovna plakala společně s pozůstalými, neboť se dožila téměř 90 let a porevoluční strmý nárůst cen se ani pohřebnictví nevyhnul. Plnění činilo mnohonásobek původně vložené částky. Žijete v domnění, že podobný pojistný produkt již dnes neexistuje? Omyl! Jen poskytovatel je při sjednávání pojištění pohřbu výrazně opatrnější.

Pojistěte si vlastní pohřeb u České pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí pojištění Pieta, což je v podstatě jednorázový vklad odstupňovaný podle věku klienta s ročním zhodnocením 2,4%, a to až do doby dosažení cílové částky. Pojistné plnění je po úmrtí klienta vyplaceno tomu, kdo předloží úmrtní list, vypraví pohřeb a doloží to vystavenou fakturou. Sjednat toto pojištění si může každý ve věku od 25 do 80 let, počáteční vklad pro ženy je nižší než je tomu u mužů, což vychází ze statistik o vyšším předpokládaném věku dožití – ženy mohou teoreticky spořit déle.

Kdy pojišťovna nezaplatí

Přestože jde o jediný pojistný produkt na trhu, u kterého je jednoznačné, že k pojistnému plnění dříve či později dojde, ne vždy se svým nárokem na pojistné plnění v plné výši uspějete. Zemře-li pojištěný do jednoho roku od uzavření smlouvy přirozenou smrtí či spáchá-li do dvou let sebevraždu, obdrží příbuzní jen počáteční vklad, a to ještě ponížený o cca 10%, které si pojišťovna započítá jako náklady na zřízení pojistky a administrativní poplatky. Také uváděné roční zhodnocení nemá na výši plnění v podstatě vliv, pokud se pojištěnec dožije vysokého věku, obdrží pozůstalí jen původně smluvenou cílovou částku – na tu však mají nárok i v případě, že pojištěný zemře dříve, než jí bylo dosaženo, vyjma výše uvedených případů.