ZAŽÁDAT O PŮJČKU

Slavia nabízí zdravotní pojištění cizincům

V České republice je povinné být zdravotně pojištěn. Jednoduché je to v případech osob s trvalým pobytem na území republiky, které jsou zdravotně pojištěny ze zákona. Složitější je situace u občanů třetích zemí, kteří žádají o pobyt v ČR delší 90 dnů nebo žádají o prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu či o prodloužení platnosti tohoto povolení. Pro tyto osoby je povinné sjednat si komplexní zdravotní pojištění cizinců dle zákona o pobytu cizinců v ČR.

Pojišťovna Slavia nabízí zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění cizinců nabízí např. pojišťovna Slavia, a to hned ve dvou variantách. Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče a Komplexní zdravotní pojištění. Slavia pojišťuje pracovní i turistické pobyty za velice výhodné ceny, její zdravotní pojištění je uznáváno Cizineckou policií ČR a splňuje všechny zákonem stanovené podmínky.

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče
Tento typ pojištění kryje náklady na ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu, zahrnuje v sobě úhradu nákladů na ambulantní péči, léčení v nemocnici neodkladné ošetření zubů a repatriaci. Minimálně toto pojištění je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Komplexní zdravotní pojištění

Předmětem pojištění tohoto typu je úhrada nákladů na zdravotní péči v rozsahu, který se blíží veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR. Pojištění takovéhoto rozsahu jsou povinny sjednat si osoby, které podávají žádost o pobyt nad 90 dní nebo žádají o prodloužení svého pobytu na území naší republiky.